W jaki sposób firma określa cele i jak automatyzacja przełoży się na ich realizację? Czy projekty związane z nowymi technologiami zostaną sprawnie poprowadzone?

Pozytywny

Negatywny

Zaproponujemy mapę drogową automatyzacji, na podstawie której  wspólnie, szczegółowo zaplanujemy najbliższe kroki, doprowadzając tym samym przedsiębiorstwo do stanu pełnej gotowości do automatyzacji – stanu, w którym w pełni zostanie wykorzystany potencjał nowych technologii, jednocześnie zmniejszając ryzyko nietrafionych inwestycji.

Zaproponujemy mapę drogową automatyzacji, na podstawie której wspólnie, szczegółowo zaplanujemy najbliższe kroki, czyli zmiany technologiczne za pomocą platformy dpx łączącej przedsiębiorstwa produkcyjne z dostawcami rozwiązań technologicznych.

Niezależnie od wyniku
zaproponujemy alternatywne
do automatyzacji rozwiązania

Wynik gotowości do automatyzacji

Chcesz zlecić przygotowanie Raportu lub masz pytania?

Z jaką łatwością, przy oczekiwanym zwrocie z inwestycji, firma jest w stanie wyłożyć wymagane środki na automatyzację?

Czy występuje odpowiednia infrastruktura IT do podłączenia nowych rozwiązań, do gromadzenia i przetwarzania danych?

Czy zespół jest przygotowany do pełnienia nowych funkcji? Jaki oraz jak duży opór pojawi się przy zmianach? Czy jest to ryzyko zagrażające sprawnemu wdrożeniu automatyzacji?

Czy procesy są stabilne i gotowe na automatyzację? Jaki jest potencjał finansowy automatyzacji? Jaka jest alternatywa dla automatyzacji?

FINANSE

IT

PROCESY

LUDZIE

ZARZĄDZANIE

03   Druga wizyta w przedsiębiorstwie

Nasz zespół działa w trzech obszarach: przeprowadzenie wywiadów wg ustalonej agendy, gromadzenie i analiza danych oraz szczegółowa obserwacja procesów produkcyjnych.

Po zebraniu niezbędnych informacji przeprowadzamy analizy, tworzymy raport podsumowujący wraz z mapą drogową automatyzacji. Zespół datapax podczas drugiej wizyty przedstawia wyniki, które wspólnie omawiamy.

02   Pierwsza wizyta w przedsiębiorstwie

Wspólnie ustalamy godziny i uczestników poszczególnych spotkań - sugestie co do wymaganych ról przesyłamy z wyprzedzeniem. Każdy z pracowników wybranych do badania inwestuje średnio 90 minut. Badanie - w zależności od wielkości firmy - angażuje od 5 do 15 osób.

01   Przed pierwszą wizytą

Jak przebiega badanie?

elementy należy udoskonalić aby automatyzacja przyniosła korzyści bez chaosu towarzyszącego wdrażaniu nowych projektów, rozwiązań i technologii?

Odpowiadamy na pytania:

Koncentrujemy się na 5 kluczowych obszarach:

Konto DATAPAX na Instagram
Konto DATAPAX na Facebook'u
Konto DATAPAX na LinkedIn

Czym jest Raport Gotowości
do Automatyzacji?

Co zyskujesz?

Automatyzacja - raport gotowości

Jest to szybka i wielowątkowa metoda badania przedsiębiorstwa pod kątem potencjału korzyści automatyzacji oraz gotowości firmy do błyskawicznego i sprawnego osiągnięcia tych korzyści bez strat, przestojów i nietrafionych inwestycji.

Metoda stanowi splot najlepszych praktyk
z dziedziny wykorzystania systemów ERP/MES/SCADA (jakie dane są dostępne), Lean Management (czy i w jakim stopniu obecna jest kultura ciągłego doskonalenia) oraz Teorii Ograniczeń (czy optymalnie wybiera się priorytety związane z usprawnieniami).

Ocena mocnych i słabych stron każdego
z kluczowych dla automatyzacji obszarów
w Twoim przedsiębiorstwie

Dostęp do platformy dpx, gdzie otrzymasz propozycje rozwiązań ze wskazanymi przez nas priorytetowymi procesami do automatyzacji

Możliwość wspólnego wdrożenia zarekomendowanych zmian

Mapa drogowa automatyzacji -wskazanie: co, jak, kiedy i za ile należy usprawnić aby uzyskać faktyczne korzyści z automatyzacji

01

03

04

02

automatyzacja stanowi przewagę konkurencyjną dla firmy?

Czy

Czy i jakie

Logo DATAPAX

Chcesz zlecić przygotowanie Raportu lub masz pytania?

Jest to szybka i wielowątkowa metoda badania przedsiębiorstwa pod kątem potencjału korzyści automatyzacji oraz gotowości firmy do błyskawicznego i sprawnego osiągnięcia tych korzyści bez strat, przestojów i nietrafionych inwestycji.

Metoda stanowi splot najlepszych praktyk z dziedziny wykorzystania systemów ERP/MES/SCADA (jakie dane są dostępne), Lean Management (czy i w jakim stopniu obecna jest kultura ciągłego doskonalenia) oraz Teorii Ograniczeń (czy optymalnie wybiera się priorytety związane z usprawnieniami).

Konto DATAPAX na LinkedIn
Do góry
Konto DATAPAX na Facebook'u
Konto DATAPAX na LinkedIn