TOPMET Light to renomowany producent z Poznania, specjalizujący się w produktach LED, takich jak wysokiej jakości linie świetlne, profile aluminiowe i oprawy oświetleniowe. Założona w 1989 roku, firma TOPMET Light prowadzi produkcję w oparciu o własne projekty w swojej hali produkcyjnej. Aby wykorzystać swój potencjał, firma podjęła współpracę z Ekspertami DATAPAX. Wspólny sukces w optymalizacji pracy firmy był możliwy dzięki wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i kreatywności pracowników.

20 czerwca 2024

Case Study: Jak zwiększyć moc? Wdrożenie systemu usprawnień i realizacja procesu zmiany stylu pracy

WYWIAD Z WSPÓŁWŁAŚCICIELEM FIRMY PRODUKCYJNEJ

 

Firmy o profilu produkcyjnym nieustannie dążą do optymalizacji procesów i zwiększania efektywności. W tym kontekście, firma stanęła przed zadaniem, jak najlepiej wykorzystać potencjał swoich pracowników oraz zasoby parku maszynowego.

 

Wspominamy pierwsze projekty zespołu DATAPAX i wywiad z:

Współwłaścicielem firmy produkcyjnej TOPMET Light Markiem Wiśniewskim

oraz

Prezesem Zarządu DATAPAX Mikołajem Dramowiczem. 
 

 

 

Konto DATAPAX na LinkedIn
Konto DATAPAX na Facebook'u
Konto DATAPAX na Instagram

„- Temat optymalizacji i wzrostu efektywności produkcji jest stały i wiem, że nie można tu bazować na jednym działaniu czy metodzie. Bardzo zależy nam na dobrym wykorzystaniu potencjału naszych pracowników, jak też możliwości parku maszynowego. – mówi Współwłaściciel firmy TOPMET Light”

Zespół zarządzający zadał sobie kilka kluczowych pytań:
1.    W jakim stopniu zachęcamy ludzi do zgłaszania pomysłów na usprawnienie działania?
2.    Czy rzeczywiście wdrażamy te pomysły?
3.    Czy mierzymy ich rezultaty?


Skupiliśmy usprawnienia i inicjatywę na zachęcaniu pracowników do zgłaszania sugestii i systematycznym mierzeniu ich wpływu na produktywność.

Kluczowe aspekty

Ustalenie odpowiednich parametrów wydajności

Ten aspekt stanowił jedno z kluczowych zadań w procesie optymalizacji w firmie TOPMET Light. Celem było pokazanie pracownikom wymiernych efektów ich pracy, aby nie postrzegali tego jako prostego liczenia wytwarzanych produktów, lecz jako sposób na zwiększenie zadowolenia i satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Efektywność i udoskonalenia to dwa ściśle powiązane ze sobą elementy. Pierwszy- niepodważalny argument umiejętności
i wykonanej pracy na stanowisku, drugi- myślenie
o przyszłości.

"-Zastosowane przez nas podejście nie zakładało jednorazowego wdrożenia usprawnień, ale stworzenie trwałych rozwiązań poprzez przekazanie odpowiednich kompetencji załodze firmy TOPMET Light na zasadzie: pokażemy wam, jak to robić, abyście potem dalej mogli działać samodzielnie, bez naszej pomocy- wskazuje Mikołaj Dramowicz, prezes firmy DATAPAX”

Wybór stanowiska pilotażowego

Kluczową decyzją było rozpoczęcie projektu na stanowisku cięcia profili piłą automatyczną. Unowocześnione stanowisko to wybrano ze względu na jego centralne znaczenie w procesie produkcji i największy wpływ na efektywność. Dodatkowo było obsługiwane przez doświadczonych pracowników, co czyniło je idealnym miejscem do testowania nowych metod poprawy wydajności, szczególnie, że lider cieszył się autorytetem.

„Pracownicy byli przyzwyczajeni do wcześniejszych metod pracy, nieznane im były też ewentualne problemy związane z obsługą tak zorganizowanego stanowiska. Mogliśmy zatem dobrze ocenić, czy wprowadzane na nim zmiany i usprawnienia przynoszą firmie wymierne korzyści. Ważne było także to, aby realizowany na tym stanowisku proces produkcyjny był w miarę prosty i powtarzalny (…)” –ocenia Współwłaściciel TOPMET

Lider zmiany

Podczas realizacji projektu usprawniającego pojawił się temat związany z rolą lidera zmian, nazwanego w firmie strażnikiem procesu. Początkowo założono, że najbardziej odpowiednią osobą do tej roli będzie mistrz produkcji. Jednak zmiany kadrowe na tym stanowisku zmusiły firmę do przemyślenia tego wyboru. pojawiło się pytanie, czy nowa osoba, stosunkowo niedawno zatrudniona i obciążona wieloma innymi obowiązkami, może skutecznie pełnić rolę lidera zmian. Wówczas TOPMET Light zdecydowało się na alternatywne rozwiązani- strażnikiem procesu stał się kierownik ds. jakości produkcji, który nie skupia się wyłącznie na błędach i reklamacjach, ale także na płynności procesów.

„- Zależało mi na tym, aby nasi pracownicy zdobywali nowe kompetencje i lepiej rozumieli wpływ swojej pracy na wskaźniki całej organizacji. Dlatego na początek wybraliśmy jedno stanowisko i krok po kroku na jego podstawie pokazywaliśmy sens zmian. Owszem, rozpoczęcie działania to ważna decyzja, ale kluczem do sukcesu jest kontynuacja i utrwalanie dokonywanych zmian. Wiedzieliśmy, że tu nie można odpuścić- wskazuje Marek Wiśniewski.

.

Regularne monitorowanie i spotkania

Codziennie, a później dwa razy w tygodniu, odbywały się spotkania, podczas których omawiano zgłoszone sugestie i testowano nowe pomysły. Zapewniało to ciągłe zaangażowanie i transparentność procesu usprawnień.
Na pilotażowym stanowisku umieszczono tablicę, na której operatorzy mogli zapisywać swoje propozycje usprawnień oraz potencjalne korzyści z ich wdrożenia. Zgłaszane pomysły były jawne i otwarte dla wszystkich pracowników.

I oczywiście nie zapominajmy o KPI!

„- Aby udowodnić, że usprawnienia przynoszą rezultaty, wspólnie wypracowaliśmy jednolity wskaźnik efektywności na stanowisku - wskaźnik, który był łatwy w pomiarze bezpośrednio przez pracowników i zajmował im tylko kilka minut. Wyniki codziennych pomiarów przedstawiano w formie wykresu i w ten sposób wiadomo było, czy dane usprawnienie rzeczywiście coś dało. Już w krótkim czasie zanotowano pierwsze, wręcz skokowe wzrosty na wykresie. (…) - wskazuje Mikołaj Dramowicz.”

Efekty realizacji projektu optymalizacyjnego?

Czas produkcji jednej sztuki wyrobu skrócił się o połowę, a moce produkcyjne wzrosły o ponad 200%.

„- W realizowaniu projektu usprawnień zawsze namawiałbym, aby jak najszybciej postarać się o pierwsze efekty, które można zmierzyć i od razu pokazać. (…) . Są najsilniejszym argumentem, z którym trudno dyskutować- przekonuje Marek Wiśniewski.”

Przykład TOPMET Light pokazuje, jak istotne jest stworzenie otwartego i uczestniczącego środowiska pracy,

w którym pracownicy czują się zaangażowani i widzą sens swojej codziennej pracy.


Panu Markowi dziękujemy za otwartość i nieocenioną wymianę doświadczeń, która trwa do dziś!

Lata mijają, a skuteczność stosowanych przez nas metod optymalizacji się nie zmienia!


Zawsze rozpoczynamy od konkretnej analizy sytuacji firmy i postawienia celów projektu. Skupiamy się na konkretnych wskaźnikach KPI i pilotażowych stanowiskach, co pozwala nam osiągać realne rezultaty szybkie do zweryfikowania. Ważny jest dla nas zespół projektowy -  wdrażamy tablicę do zbierania pomysłów od pracowników oraz regularnego przeglądu wskaźników, motywujemy do zaangażowania i otwartości. 

Jak zwiększyć moc z DATAPAX?

Nasz sposób działania nie polega na wprowadzaniu jednorazowych zmian, lecz na stworzeniu trwałych rozwiązań poprzez przekazanie odpowiednich umiejętności pracownikom. Pokazujemy, jak realizować te zmiany, abyście mogli samodzielnie kontynuować działania bez naszej pomocy.

Wspieramy rozwój i adaptację firmy do nowych wyzwań biznesowych.

 

 

 

 

Cały wywiad dostępny na: akademia.infor.pl(źródło fragmentów treści i wypowiedzi, autorka artykułu Halina Guryn)

 

 

Logo DATAPAX