Konto DATAPAX na Instagram
Konto DATAPAX na Facebook'u
Konto DATAPAX na LinkedIn
Konto DATAPAX na LinkedIn
Do góry
Konto DATAPAX na Facebook'u
Konto DATAPAX na LinkedIn

Rozwiązujemy problemy firm produkcyjnych
i dystrybucyjnych związane z:

W zakres naszych prac wchodzą:

Przez zastosowanie:

Optymalizacji procesów

Nowych technologii
i automatyzacji

Systemów IT

Produktywnością

Terminami realizacji zleceń

Dostępnością produktów
do sprzedaży

Brakiem rąk
do pracy

Kosztami operacyjnymi

Chaosem informacyjnym

Poprawa skuteczności prognozowania

Ocena zasadności, dobór
i wdrożenie systemów ERP / WMS / MES

Audyt gotowości
do automatyzacji

Projekty usprawniające Lean oraz wdrożenie ciągłego doskonalenia Kaizen

Wdrażanie systemów do pomiaru efektywności pracy pracowników produkcyjnych oraz działu utrzymania ruchu

Analiza wymaganych
vs posiadanych kompetencji pracowników

Dobór i wdrożenie technologii wytwarzania oraz automatyzacja procesów produkcyjnych

Usprawnienia magazynowe związane ze stosowaną technologią, ścieżkami pobierania i strefami składowania towarów

Redukcja zapasów

RPA - Robotic Process Automation (automatyzacja zadań
wykonywanych przez pracowników
na komputerach w różnych systemach)

Upraszczanie przepływu informacji i tworzenie intuicyjnych paneli zarządczych dostępnych online

Usprawnienie procesów logistycznych

Wprowadzanie szybkich
przezbrojeń (SMED)

Wdrożenie systemów określania, delegowania oraz monitorowania celów strategicznych, taktycznych
i operacyjnych

Szczególną uwagę zwracamy na zaangażowanie pracowników, aby rozwiązania były trwałe. Stosujemy mieszankę najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem projektami i usprawnianiem procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych (PRINCE2, AgilePM, ToC, Lean / SixSigma), dodając do tego wiedzę z zakresu wdrożeń systemów IT oraz bazę rozwiązań technologicznych.

Szkolenia i warsztaty dotyczące powyższych tematów (będące
częścią wdrożenia lub na życzenie)

Udrożnienie przepływu materiałów
na produkcji oraz projektowanie
i uruchamianie nowych jednostek produkcyjnych (w tym dobór wyposażenia logistycznego
i technologicznego oraz
przeprowadzka)

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Logo DATAPAX

Umów się na bezpłatne 15 minutowe konsultacje

Formularz kontaktowy