Formularz kontaktowy

Umów się na bezpłatne 15 minutowe konsultacje

Logo DATAPAX

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Udrożnienie przepływu materiałów
na produkcji oraz projektowanie
i uruchamianie nowych jednostek produkcyjnych (w tym dobór wyposażenia logistycznego
i technologicznego oraz
przeprowadzka)

Szkolenia i warsztaty dotyczące powyższych tematów (będące
częścią wdrożenia lub na życzenie)

Szczególną uwagę zwracamy na zaangażowanie pracowników, aby rozwiązania były trwałe. Stosujemy mieszankę najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem projektami i usprawnianiem procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych (PRINCE2, AgilePM, ToC, Lean / SixSigma), dodając do tego wiedzę z zakresu wdrożeń systemów IT oraz bazę rozwiązań technologicznych.

Wdrożenie systemów określania, delegowania oraz monitorowania celów strategicznych, taktycznych
i operacyjnych

Wprowadzanie szybkich
przezbrojeń (SMED)

Usprawnienie procesów logistycznych

Upraszczanie przepływu informacji i tworzenie intuicyjnych paneli zarządczych dostępnych online

RPA - Robotic Process Automation (automatyzacja zadań
wykonywanych przez pracowników
na komputerach w różnych systemach)

Redukcja zapasów

Usprawnienia magazynowe związane ze stosowaną technologią, ścieżkami pobierania i strefami składowania towarów

Dobór i wdrożenie technologii wytwarzania oraz automatyzacja procesów produkcyjnych

Analiza wymaganych
vs posiadanych kompetencji pracowników

Wdrażanie systemów do pomiaru efektywności pracy pracowników produkcyjnych oraz działu utrzymania ruchu

Projekty usprawniające Lean oraz wdrożenie ciągłego doskonalenia Kaizen

Audyt gotowości
do automatyzacji

Ocena zasadności, dobór
i wdrożenie systemów ERP / WMS / MES

Poprawa skuteczności prognozowania

Chaosem informacyjnym

Kosztami operacyjnymi

Brakiem rąk
do pracy

Dostępnością produktów
do sprzedaży

Terminami realizacji zleceń

Produktywnością

Systemów IT

Nowych technologii
i automatyzacji

Optymalizacji procesów

Przez zastosowanie:

W zakres naszych prac wchodzą:

Rozwiązujemy problemy firm produkcyjnych
i dystrybucyjnych związane z:

Konto DATAPAX na LinkedIn
Konto DATAPAX na Facebook'u
Do góry
Konto DATAPAX na LinkedIn
Konto DATAPAX na LinkedIn
Konto DATAPAX na Facebook'u
Konto DATAPAX na Instagram

+48 607 040 786