Napisz:

Zadzwoń:

Phone icon
Mail icon
Filip Marciniak
Piotr Cyplik

zwiększamy skuteczność

systemów produkcji

i dystrybucji

 

Jak w pełni wykorzystać

potencjał automatyzacji w Twojej firmie?

Trwa wyścig. Jednym z kluczowych elementów do osiągania wyników firm produkcyjnych jest dobry produkt w odpowiedniej cenie.
 

Aby osiągać przewagę konkurencyjną przedsię-biorstwa w coraz większym stopniu automatyzu-ją procesy. Firmy świadczące usługi z zakresu automatyzacji są mocno obłożone pracą.
 

Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygoto-wanie i sprawne przeprowadzenie firmy przez proces automatyzacji. Nietrafione inwestycje odbijają się nie tylko na bezpośrednio poniesio-nych wydatkach, ale również na zmarnowanym potencjale.

Jak

działamy?

Opracowaliśmy autorską metodę oceny gotowości przedsiębiorstwa do automatyzacji.

Jest to szybka i wielowątkowa analiza zakończona mapą drogową
automatyzacji.

Na podstawie mapy wspólnie,
szczegółowo planujemy najbliższe kroki oraz zmiany technologiczne
za pomocą platformy do łączenia przedsiębiorstw z dostawcami.

Ostatni krok to wdrożenie zaplanowanych zmian.

Automatyzacja - zrzuty ekranu z raportu gotowości

Dowiedz się więcej o metodzie

Dowiedz się więcej o platformie

Kim

jesteśmy?

Jesteśmy zespołem pasjonatów i ekspertów różnych dziedzin i branż. Połączyliśmy doświadczenie, wiedzę i umiejętności, aby przenieść systemy produkcji
i dystrybucji na wyższy poziom efektywności.

Pracowaliśmy m. in. z: Volkswagen Group Polska, Polkomtel, Orlen S.A., Enea S.A., Komputronik, Kompania Piwowarska, Solaris Bus & Coach, Pepco, Brenderup i wiele innych.

Dowiedz się więcej o Zespole

Logo DATAPAX
Aleksander Geisler
Przemysław Miedza
Grzegorz Kowalczyk
Mikołaj Dramowicz
Andrzej Rybkowski
Aneta Rybarczyk

zwiększamy skuteczność

systemów produkcji

i dystrybucji

 

Jak w pełni wykorzystać

potencjał automatyza-cji w Twojej firmie?

Trwa wyścig. Jednym z kluczowych elementów do osiągania wyników firm produkcyjnych jest dobry produkt w odpowiedniej cenie.
 

Aby osiągać przewagę konku-rencyjną przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu automatyzują procesy. Firmy świadczące usługi
z zakresu automatyzacji są mocno obłożone pracą.

 

Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie i sprawne przepro-wadzenie firmy przez proces automatyzacji. Nietrafione inwestycje odbijają się nie tylko
na bezpośrednio poniesionych wydatkach, ale również na zmarnowanym potencjale.

Opracowaliśmy autorską metodę oceny gotowości przedsiębiorstwa do automatyzacji.

Jest to szybka i wielowątkowa analiza zakończona mapą drogową automatyzacji.

Na podstawie mapy wspólnie, szczegółowo planujemy najbliższe kroki oraz zmiany technologiczne
za pomocą platformy do łączenia przedsiębiorstw z dostawcami.

Ostatni krok to wdrożenie zaplanowanych zmian.

Jak

działamy?

Kim

jesteśmy?

Jesteśmy zespołem pasjonatów
i ekspertów różnych dziedzin i branż. Połączyliśmy doświadczenie, wiedzę i umiejętności, aby przenieść sys-temy produkcji
i dystrybucji na wyższy poziom efektywności.

Pracowaliśmy m. in.
z:
Volkswagen Group Polska, Polkomtel, Orlen S.A., Enea S.A., Komputronik, Kompania Piwowarska, Solaris Bus & Coach, Pepco, Brenderup
i wiele innych.

zwiększamy skuteczność

systemów produkcji

i dystrybucji

Trwa wyścig. Jednym z kluczowych elementów do osiągania wyników firm produkcyjnych jest dobry produkt w odpowiedniej cenie.
 

Aby osiągać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu automatyzują procesy. Firmy świadczące usługi z zakresu automatyzacji są mocno obłożone pracą.
 

Dlatego tak istotne jest odpowiednie przy-gotowanie i sprawne przeprowadzenie firmy przez proces automatyzacji. Nietrafione inwestycje odbijają się nie tylko na bezpo-średnio poniesionych wydatkach, ale również na zmarnowanym potencjale.

Opracowaliśmy autorską metodę oceny gotowości przedsiębiorstwa do automatyzacji.

Jest to szybka i wielowątkowa analiza zakończona mapą drogową automatyzacji.

Na podstawie mapy wspólnie, szczegółowo planujemy najbliższe kroki oraz zmiany technologiczne za pomocą platformy do łączenia przedsiębiorstw z dostawcami.

Ostatni krok to wdrożenie zaplanowanych zmian.

Jesteśmy zespołem pasjonatów i ekspertów różnych dziedzin i branż. Połączyliśmy doś-wiadczenie, wiedzę i umiejętności, aby przenieść systemy produkcji i dystrybucji
na wyższy poziom efektywności.

Pracowaliśmy m. in. z: Volkswagen Group Polska, Polkomtel, Orlen S.A., Enea S.A., Komputronik, Kompania Piwowarska, Solaris Bus & Coach, Pepco, Brenderup
i wiele innych.

Jesteśmy zespołem pasjonatów i ekspertów różnych dziedzin i branż. Połączyliśmy doświadczenie, wiedzę
i umiejętności, aby przenieść systemy produkcji

i dystrybucji na wyższy poziom efektywności.

Pracowaliśmy m. in. z: Volkswagen Group Polska, Polkomtel, Orlen S.A., Enea S.A., Komputronik, Kompania Piwowarska, Solaris Bus & Coach, Pepco, Brenderup i wiele innych.

Opracowaliśmy autorską metodę oceny gotowości przedsiębiorstwa do automatyzacji.

Jest to szybka i wielowątkowa analiza zakończona mapą drogową automa-tyzacji.

Na podstawie mapy wspólnie, szczegółowo planujemy najbliższe kroki oraz zmiany technologiczne za pomocą platformy do łączenia przedsiębiorstw z dostawcami.

Ostatni krok to wdrożenie zaplanowanych zmian.

Trwa wyścig. Jednym z kluczowych elementów do osiągania wyników firm produkcyjnych jest dobry produkt w odpowiedniej cenie.
 

Aby osiągać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu automatyzują procesy. Firmy świadczące usługi z zakresu automatyzacji są mocno obłożone pracą.
 

Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie i sprawne przeprowadzenie firmy przez proces automatyzacji. Nietrafione inwestycje odbijają się nie tylko na bezpośrednio poniesionych wydatkach, ale również na zmarnowanym potencjale.

Konto DATAPAX na LinkedIn
Konto DATAPAX na Facebook'u
Konto DATAPAX na LinkedIn
"Dzięki zaproponowanym i wdrożonym rozwiązaniom osiągnęliśmy mierzalne efekty: skrócenie czasu realizacji zamówień o 30 %,
średni wzrost obrotu o 25 % w ciągu czterech miesięcy, redukcję czasu poświęconego na planowanie i zarządzanie produkcją o 10 % w ciągu dnia pracy. Zespół DATAPAX działał według najwyższych standardów prowadzenia projektów usprawniających. Rozwiązania zaproponowane i wdrożone przez DATAPAX okazały się optymalnie dostosowane do potrzeb pracowników i całej Firmy."

 

Krzysztof Kromczyński, Właściciel, Art-Abażur

 

 

"[...] W trakcie projektu mogliśmy przekonać się o wysokiej jakości realizacji powierzonych zadań,

co przyczyniło się do sprawnego uruchomienia nowego systemu IT.”

 

 

Marcin Bartel, Senior Project Manager, Volkswagen Group Polska

„Zwróciliśmy się do firmy DATAPAX z prośbą o wsparcie w projekcie związanym z automatyzacją procesów produkcyjnych.

W trakcie projektu mogliśmy przekonać się o wysokiej jakości realizacji wykonywanych zadań, co przyczyniło się do sprawnego wdrożenia standardów na stanowisku produkcyjnym, wzrostu efektywności, wygody i ergonomii pracy, a także pozwoliło na zmianę świadomości pracowników co do potrzeby usprawnień."

 

 

Marek Wiśniewski, Właściciel, TOPMET Light

 

 

"Współpracowaliśmy w projekcie obejmującym poprawę produktywności procesów magazynowych, wzrost efektywności transportu wewnątrzzakładowego oraz redukcję zapasów produkcji w toku. [...] projekt zakończył się w planowanym zakresie budżetowym oraz w dobrej atmosferze współpracy."

 

 

Roman Szymkowiak, Dyrektor Logistyki, York Sp. z o.o.

" [...] sprawne i terminowe przeprowadzenie projektu, który zakończył się otwarciem nowego obiektu.”

 

 

Szymon Górski, Dyrektor Logistyki, Volkswagen Group Polska

 

 

„Dzięki szczegółowemu rozpoznaniu naszych potrzeb oraz sporządzeniu materiału technologicznego, specjaliści DATAPAX przygotowali zestawienie ofert dopasowanych do naszych wymagań. Przedstawione oferty znacznie ułatwiły nam podjęcie decyzji dotyczącej automatyzacji procesu produkcyjnego.”

 

 

Małgorzata Śleziak, Kierownik ds. Technologii, RADPOL S.A.