Sprawdź naszą ofertę

Konto DATAPAX na LinkedIn

Doświadczenia klientów:

Portfolio naszych klientów

"Firma DATAPAX przeprowadziła dla organizacji kompleksowe badanie, pokrywające się z zakresem wymaganym w konkursie o dofinansowanie. Podczas dwudniowej wizyty w zakładzie produkcyjnym eksperci DATAPAX wykazali się doświadczeniem i wnikliwością, co zaowocowało dostosowaniem strategii badawczej do specyfiki firmy i wypracowaniem skutecznego planu na rozwój przedsiębiorstwa. (...) Regularna komunikacja koncentrowała się na osiąganiu wspólnych celów. Przy współpracy z partnerem, firmą pozyskującą fundusze unijne, została opracowana mapa działań w celu osiągnięcia cyfrowej transformacji firmy KARWEL. Dokument był elementem sukcesu i pomyślnej kwalifikacji firmy w konkursie oraz pozyskaniem wnioskowanej kwoty dofinansowania. "
 

 

Paweł Pawlak
Dyrektor Operacyjny

KARWEL

"Zlecenie zostało zrealizowane z uwagą i zaangażowaniem, a zakres prac obejmował: pokazanie innych sposób prowadzenia spotkań, szczególnie zarządczych, odbywanych z tygodniową częstotliwością, opartych na przeglądzie mierzalnych wyników; analizę obecnej sytuacji i przekazanie szeregu rekomendacji dotyczących zarządzania, reorganizacji struktury, komunikacji, systemu premiowania (...). Dzięki właściwemu i przyjaznemu podejściu przypomniano pracownikom firmy Nowaccy, dlaczego praca jest dla nich satysfakcjonująca oraz uporządkowano przepływ istotnych informacji."
 

 

Leszek Budziński
Dyrektor Zakładu

Nowaccy

"Inicjatywa projektowa narodziła się w reakcji na mało efektywny przepływ artykułów na hali produkcyjnej. Współpraca opierała się na zaangażowaniu wszystkich pracowników produkcji w zmiany i miała ma celu wyeliminowanie zbędnych kroków w procesie, skrócenie czasu wykonania produkcji oraz czasu przezbrojeń. (...) Firma DATAPAX stała się nieocenionym partnerem w optymalizacji procesów firmy. Analizy i rekomendacje konsultantów były trafne i konkretne, co pozwoliło zwiększyć efektywność operacyjną oraz zorganizować bardziej płynny proces produkcyjny (...)."
 

 

Natalia Piątkiewicz
Kierownik Produkcji

ASGARD

"Zakres prac obejmował: przedstawienie sposobów na zmianę statusu quo w oparciu o spójną wizję, zmianę stylu zarządzania, przekazanie większej odpowiedzialności pracownikom i eliminacje niepożądanych zachowań (...). Współpraca pozwoliła na zmianę postrzegania na sposoby zarządzania w celu uzyskania oczekiwanych efektów. Kontrahent jest godny polecenia przedsiębiorcom, którzy przy wyborze partnera biznesowego kierują się łatwością kontaktu i rzetelnością."

 

Andrzej Rosiak

 Właściciel

 AR Laboratorium Badań Nieniszczących

 

"Przeprowadzone przez  DATAPAX warsztaty  oraz  szkolenia  przyczyniły  się  do  większego zrozumienia, w  jaki  sposób generować  oszczędności dla  organizacji  poprzez  ograniczanie zbędnych   czynności   i   kosztów w   procesach. Dodatkowo skrupulatnie zebrane   dane z obserwacji  stanowisk  pracy przy  użyciu  kamer  przemysłowych, pomogły zidentyfikować najważniejsze pola do poprawy efektywności pracowników. (...) Doceniamy przede wszystkim wysoki  poziom  przygotowania merytorycznego, jaki  praktycznego, a także przejrzystość w prowadzeniu prac projektowych."

 

Artur Marciniak

 Właściciel

 PRINT44

 

"Firma DATAPAX przeprowadziła dla firmy KARTONEX analizę pracy produkcji i danych na temat funkcjonowania firmy  w celu przygotowania materiału sprzedażowego, który klarownie prezentuje sytuację spółki i może stanowić dokument przedstawiany potencjalnym inwestorom. (...) DATAPAX można określić jako rzetelnego wykonawcę, który stawia na partnerską współpracę i dostosowuje usługę do potrzeb klienta."

 

Andrzej Kempiński

 Właściciel

KARTONEX

 

""Firma DATAPAX przeprowadziła w firmie GL Optic projekt mający na celu poprawę terminowości realizacji zleceń. (…) Konsultanci trafnie przeprowadzili diagnozę firmy i stwierdzili kluczowe przeszkody w realizacji jej celu. (…) Wiedza i doświadczenie zespołu projektowego było dostrzegalne w każdej fazie realizacji zlecenia. Na szczególne uznanie zasługuje dbałość o jakość i skrupulatność we wnikliwym poznaniu funkcjonowania procesów. Zaproponowane zmiany przyczynią się do trwałego wzrostu naszego przedsiębiorstwa.”

 

Mikołaj Przybyla

COO

GL Optic

 

"Zebrane przez firmę DATAPAX dane pozwoliły na znalezienie wąskiego gardła w obszarze pras i wyeliminowanie zbędnych strat w procesie. Prace zostały wykonane solidnie, a nowy proces pozwolił na poprawę efektywności o 15%. Ponadto dobry kontakt konsultantów DATAPAX z pracownikami produkcji firmy Fritz Hansen umożliwił zwiększenie ich świadomości w kategoriach odpowiedzialności za pracę i chęci ciągłego doskonalenia. Usługi zostały wykonane w pozytywnej, partnerskiej atmosferze."

 

Sebastian Kryś

 Site Manager

 Fritz Hansen

 

"Zwróciliśmy się do firmy DATAPAX o pomoc w dwóch obszarach dotyczących produkcji: analizy możliwego do uzyskania potencjału na dwóch stanowiskach produkcyjnych, a także usprawnienia naszego narzędzia planistycznego pod kątem zapobiegania błędom w planie produkcji. […] Usprawnienie planu produkcji zostało przeprowadzone w możliwie najmniej inwazyjny sposób nie blokujący prac planistycznych. Uzyskany efekt prac prowadzonych wspólnie z DATAPAX jest wysoce zadowalający."

 

Radosław Podkański

 Prezes Zarządu

 MPACK

 

"Eksperci DATAPAX przygotowali obszerny, lecz przejrzysty raport, w którym zostały ocenione poszczególne obszary przedsiębiorstwa w kontekście transformacji cyfrowej. Przygotowany raport był zgodny z wymogami konkursowymi i stanowi dla nas cenne źródło wiedzy nie tylko w ramach tego konkursu, lecz również w bieżącej działalności operacyjnej."

 

Jarosław Żuchowski,

Prezes Zarządu

 PRO-FLEX SP. Z O.O.

 

"Firma Datapax zaprezentowała nam możliwości innowacji w zakresie procesowym i produktowym w obszarze e-commerce. […] Zaproponowane przez Datapax rozwiązania przyczyniły się do wygrania przez naszą firmę konkursu, oferującego kilkumilionowe dofinansowanie w obszarze algorytmów, IT i automatyki magazynowej."
 

Wojciech Łukaszewicz

Chief Operating Officer

 M.B.B. Logistics 

"Dzięki zaproponowanym i wdrożonym rozwiązaniom osiągnęliśmy mierzalne efekty: skrócenie czasu realizacji zamówień o 30 %,
średni wzrost obrotu o 25 % w ciągu czterech miesięcy, redukcję czasu poświęconego na planowanie i zarządzanie produkcją o 10 % w ciągu dnia pracy. Zespół DATAPAX działał według najwyższych standardów prowadzenia projektów usprawniających. Rozwiązania zaproponowane i wdrożone przez DATAPAX okazały się optymalnie dostosowane do potrzeb pracowników i całej Firmy."

 

Krzysztof Kromczyński

Właściciel

 Art-Abażur

 

 

„Zwróciliśmy się do firmy DATAPAX z prośbą o wsparcie w projekcie związanym z automatyzacją procesów produkcyjnych.

W trakcie projektu mogliśmy przekonać się o wysokiej jakości realizacji wykonywanych zadań, co przyczyniło się do sprawnego wdrożenia standardów na stanowisku produkcyjnym, wzrostu efektywności, wygody i ergonomii pracy, a także pozwoliło na zmianę świadomości pracowników co do potrzeby usprawnień."

 

 

Marek Wiśniewski

Właściciel

TOPMET Light

 

 

"[...] W trakcie projektu mogliśmy przekonać się o wysokiej jakości realizacji powierzonych zadań,

co przyczyniło się do sprawnego uruchomienia nowego systemu IT.”

 

 

Marcin Bartel

 Senior Project Manager

Volkswagen Group Polska

 

"Współpracowaliśmy w projekcie obejmującym poprawę produktywności procesów magazynowych, wzrost efektywności transportu wewnątrzzakładowego oraz redukcję zapasów produkcji w toku. [...] projekt zakończył się w planowanym zakresie budżetowym oraz w dobrej atmosferze współpracy."
 

 

Roman Szymkowiak

Dyrektor Logistyki

 York Sp. z o.o.

" [...] sprawne i terminowe przeprowadzenie projektu, który zakończył się otwarciem nowego obiektu.”
 

 

Szymon Górski

Dyrektor Logistyki

Volkswagen Group Polska
 

„Dzięki szczegółowemu rozpoznaniu naszych potrzeb oraz sporządzeniu materiału technologicznego, specjaliści DATAPAX przygotowali zestawienie ofert dopasowanych do naszych wymagań. Przedstawione oferty znacznie ułatwiły nam podjęcie decyzji dotyczącej automatyzacji procesu produkcyjnego.”
 

 

Małgorzata Śleziak

Kierownik ds. Technologii

RADPOL S.A.

Skutecznie osiągamy więcej

Więcej o Zespole

Pracowaliśmy m. in. z: Volkswagen Group Polska, Polkomtel, Orlen S.A., Enea S.A., Komputronik, Kompania Piwowarska, Solaris Bus & Coach, Pepco, Brenderup i wiele innych.

Jesteśmy firmą konsultingową, zespołem pasjonatów i ekspertów różnych dziedzin i branż. Połączyliśmy doświadczenie, wiedzę
i umiejętności, aby przenieść systemy produkcji
i dystrybucji na wyższy poziom efektywności.

Kim jesteśmy?

Masz pewność wzrostu zysków i rozwoju firmy, bo zapewniamy Ci wnikliwą analizę, ekspercką wiedzę oraz gotowe narzędzia do optymalizacji i transformacji procesów w Twojej firmie.

2

Prosto do celu!

Dowiedz się, ile pomożemy Ci zaoszczędzić!

DATAPAX SP. Z O.O.

ul. Zagórze 9/40

61-112 Poznań

NIP: 7831781179

KRS: 0000736127

REGON: 380519147

Logo DATAPAX
Konto DATAPAX na Instagram

Nasza oferta w 3 krokach:

Usługi konsultingowe:

Chaosem informacyjnym

Kosztami operacyjnymi

Brakiem rąk
do pracy

Dostępnością produktów
do sprzedaży

Terminami realizacji zleceń

Produktywnością

Rozwiązujemy problemy firm produkcyjnych
i dystrybucyjnych
związane z:

Systemów IT

Nowych technologii
i automatyzacji

Optymalizacji procesów

Przez zastosowanie:

Więcej o naszych usługach

Pracowaliśmy m. in. z: Volkswagen Group Polska, Polkomtel, Orlen S.A., Enea S.A., Komputronik, Kompania Piwowarska, Solaris Bus & Coach, Pepco, Brenderup i wiele innych.

zwiększamy skuteczność

systemów produkcji

i dystrybucji

zwiększamy skuteczność

systemów produkcji

i dystrybucji

 

Jak działamy?

zarządzaj skuteczniej

osiągaj więcej

Konto DATAPAX na LinkedIn
Konto DATAPAX na Facebook'u
Konto DATAPAX na Instagram

1

Wnikliwa

analiza

Rekomendacje
i plan działań

3

Wdrożenie
zmiany