Pozyskiwanie ofert dostawców

Podsumowanie badań i prace nad koncepcją rozwoju przedsiębiorstwa

Metodyka badania

20 czerwca 2024

Case Study: Metodyka badania i opracowanie mapy drogowej Przemysłu 4.0

BRANŻA PRODUKCJI ODZIEŻY ROBOCZEJ

 

Firmy produkcyjne działają obecnie w bardzo dynamicznym środowisku o wysokim postępie technologiczny, co wymusza na nich nieustanne doskonalenie swoich procesów. Pojawiają się innowacyjne modele biznesowe, wzrasta personalizacja produktów, a łańcuchy dostaw stają się coraz krótsze. Firmy zmagają się z brakiem rąk do pracy, więc aby skutecznie konkurować, inwestują w automatyzację przemysłową. Wdrożenie tych technologii wymaga nie tylko wiedzy technicznej i informatycznej, ale również szerszej perspektywy obejmującej zarządzanie, finanse i zasoby ludzkie. Dodatkowo istotną kwestią jest samo finansowanie nowych technologii oraz przygotowanie personelu do zmian. W związku z tym, wiele firm przygotowuje się do skorzystania z programów dofinansowania, które mogą znacząco wspomóc ich transformację. Dofinansowania te są kluczowe dla niektórych firm, które nie mają możliwości poniesienia tak znaczącej inwestycji w technologię. Programy te często oferują wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury, szkolenia pracowników oraz implementację innowacyjnych rozwiązań, jednak załącznikiem wymaganym do udziału w konkursie jest opracowana

mapa drogowa, czyli szczegółowy plan działań projektu.

 

Dokument zawiera opis kroków, jakie przedsiębiorstwo zamierza podjąć, aby osiągnąć określone cele projektu, harmonogram realizacji poszczególnych etapów, a także szacowane koszty i oczekiwane rezultaty.

 

 

Dobrze opracowana mapa drogowa zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia. Taki dokument można opracować

  • samemu,
  • skorzystać z wsparcia firmy specjalizującej się w pozyskaniu dofinansowania
  • lub skorzystać z usług profesjonalnego doradcy (na przykład DATAPAX 😉) w optymalizacji procesów produkcji i logistyki wewnętrznej.

 

Pytanie tylko, dlaczego warto wybrać ostatnią opcję? Zapraszamy do przeczytania case study opracowania mapy drogowej dla firmy produkującej odzież roboczą, w którym opowiemy o metodyce badania, przebiegu projektu oraz korzyściach z wyboru eksperckiej diagnostyki!

Konto DATAPAX na LinkedIn
Konto DATAPAX na Facebook'u
Konto DATAPAX na Instagram

Działamy w branży, prowadząc projekty optymalizacyjne już dobre kilka lat. Mamy swój własny, realizowany w firmach produkcyjnych standard, który dodatkowo opisaliśmy artykułem naukowym oraz prezentowaliśmy metodykę na międzynarodowej konferencji. Każdy projekt rozpoczynamy od określenia oczekiwań i celów, tak aby Klient był usatysfakcjonowany współpracą, a sam projekt miał zasadność biznesową. Stosowaną metodykę dostosowujemy zawsze do wymogów danego konkursu o dofinansowanie.

 

Przechodząc jednak do samej metodyki…

ARC - AUTOMATIC READINESS CHECK

To szybka i wielowątkowa metoda badania przedsiębiorstwa pod kątem potencjału korzyści automatyzacji oraz gotowości firmy do błyskawicznego i sprawnego osiągnięcia tych korzyści bez strat, przestojów i nietrafionych inwestycji.

Metoda stanowi splot najlepszych praktyk z dziedziny wykorzystania systemów ERP/MES/SCADA (jakie dane są dostępne), Lean Management (czy i w jakim stopniu obecna jest kultura ciągłego doskonalenia) oraz Teorii Ograniczeń (czy optymalnie wybiera się priorytety związane z usprawnieniami).

Przedsiębiorcy cenią sobie nie tylko ocenę obecnego stanu firmy, ale także możliwość monitorowania postępów oraz porównywania się z innymi firmami.

 

Dlatego cała analiza została uproszczona do jednej wartości liczbowej, która odzwierciedla aktualny poziom gotowości do automatyzacji.

 

Wartość ta jest średnią ocen pięciu głównych obszarów badanych metodą ARC: zarządzania, zasobów ludzkich, procesów, IT oraz finansów.

Każda ocena zawiera się w zakresie od 0 do 5,

gdzie 5 oznacza pełną gotowość do szybkiego wdrożenia automatyzacji, a 0 wskazuje na konieczność przeprowadzenia szerokich zakresem zmian organizacyjnych i zarządczych przed rozpoczęciem inwestycji w automatyzację,

aby uniknąć strat finansowych i motywacyjnych.

Na co zwracamy uwagę badając dane obszary?

Koniec z teorią, czas na przebieg badania w firmie produkcyjnej!

Przebieg badania

Oczekiwane korzyści

.

Zanim zorganizujemy zespół projektowy do danego przedsięwzięcia rozmawiamy z Klientem o celach badania, jak i korzyściach, których oczekuje z inwestycji. Zapoznajemy się z charakterystyką działania firmy i jej strukturą organizacyjną. Na tej podstawie przygotowujemy agendę wizyty, maksymalizującą efekt prac. 
 

Wizyta składa się z dwóch części:
a) część wywiadowcza z różnymi pracownikami/działami oraz
b) część obserwacji procesów

Wizyta w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo, które odwiedziliśmy, jest zaliczane pod względem wielkości do średnich firm i specjalizuje się w dwóch głównych obszarach: produkcji odzieży roboczej oraz ochronnej oraz dystrybucji i sprzedaży płyt drewnopochodnych. W sektorze odzieży roboczej ważna jest koncentracja na ergonomii, wygodzie oraz estetyce produktów. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są nowoczesne technologie, takie jak roboty wykrawające, które optymalizują zużycie tkanin przy rozmieszczaniu wykrawanych detali. Ciekawe rozwiązania technologiczne to RFID, które mogą identyfikować pracowników i monitorować użytkowanie odzieży.

Jaki był business case tego Klienta?

Pierwszym krokiem była rozmowa z Zarządem firmy na temat metod zarządzania i strategii. Cel projektu zakupu rozwiązań technologiczny był związany ze strategicznym rozwojem marki i obsługi klienta firmy, przede wszystkim pod względem czasu realizacji produkcji oraz intuicyjności kanałów do składania zamówień przez klientów.

Kolejno udajemy się zapoznać z procesem produkcji.

 

  • Produkcja odzieży roboczej i ochronnej w firmie dzieli się na dwa działy: Krojownię i Szwalnię.

 

W Krojowni tkaniny są rozwijane (lagowane), przycinane i wycinane automatycznie na poszczególne elementy odzieży, które następnie są sortowane i etykietowane.

W Szwalni te elementy są łączone w gotowe produkty na kilkudziesięciu stanowiskach roboczych, gdzie realizowane są różnorodne operacje szycia i wykańczania.
Produkcja płyt drewnopodobnych odbywa się w stolarni, gdzie płyty są przycinane do wymiaru i mogą być dalej obrabiane, np. przez oklejanie krawędzi czy montaż mebli na zamówienie. 

 

  • W trakcie wizyty poznajemy pracowników, atmosferę, jaka panuje na hali produkcyjnej, sposoby planowania produkcji, pracę utrzymania ruchu i komunikację z magazynem.

 

  • Poza wizytą na hali produkcyjnej przeprowadzamy wywiady z osobami odpowiedzialnymi za:

:: zarządzanie operacyjne firmą
:: finanse
:: sprzedaż i marketing
:: kadry i rozwój pracowników
::kontakty zewnętrzne, systemy i infrastrukturę IT

 

Każde spotkanie trwa średnio 30 minut, a dzięki zebranym zgodnie z agendą odpowiedziom, omawiamy
i tworzymy obraz przedsiębiorstwa i jego stanu obecnego. Każdą wizytę w firmie (która trwa 1 lub 2 dni, zależnie od zaawansowania badania) kończymy wspólnym spotkaniem, na którym prezentujemy dalsze kroki i daty kamieni milowych projektu. Naszą domeną jest praca projektowa, więc harmonogram i terminy, do których się zobowiązujemy są nieprzekraczalne, a pamiętajmy, że projekty o dofinansowanie charakteryzują się szczególnym rygorem w kalendarzu 😉
Na koniec spotkania klient dostaje pierwsze wnioski
i rekomendacje
od Ekspertów w optymalizacji procesów!

Ten moment w projekcie charakteryzuje się nie tylko wewnętrzną pracą DATAPAX nad dokumentem, ale również obejmuje kontakt z dostawcami rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji. 


Jakie są wnioski z badania?

Reasumując wykazano, że firma jest w 60% gotowa do wdrożenia zmiany w zakresie automatyzacji. Co ma największy wpływ na taki wynik?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na finanse. Bardzo istotnym aspektem w wykazaniu gotowości przedsiębiorstwa do inwestycji
w technologię jest przeszłe doświadczenie
w konkursach o dofinansowanie, jak i stabilna kondycja finansowa. W tym zakresie bardzo duże znaczenie ma przemyślenie inwestycji, poprzedzone analizą procesu, korzyści, które przyniesie, przeliczonym zwrotem
z inwestycji w danym czasie. Liczby obronią podjętą decyzję o wybranej technologii.

 

 

 

Jakie aspekty pozytywnie wpływają na ocenę przedsiębiorstwa w obszarze IT?
- adekwatny do rozwoju firmy system cyberbezpieczeństwa i zarządzania urządzeniami w firmie, w tym instrukcje dla pracowników dotyczące ograniczeń instalacji oprogramowania na sprzęcie firmowym; antywirusy


- doświadczenie specjalistów IT w pracy
z systemami do zarządzania produkcją,


- zdolność działu IT do tworzenia dedykowanego oprogramowania np. wykorzystanie Business Intelligence


- nowoczesna infrastruktura sieciowa


Negatywny wpływ może mieć brak doświadczenia w wykorzystaniu algorytmu sztucznej inteligencji czy brak IIoT. Warto również ewidencjonować przebieg i specyfikację poprzednich projektów wdrożeniowych
i zachowywać wiedzę w organizacji.

 

Jak ocenić kwestię zarządzania? W naszej opinii najważniejsze są cele strategiczne, główne problemy, główne inicjatywy i nowe możliwości. W mapie drogowej częstym wymaganiem staje się nie tylko ocena w kontekście realizowanych procesów, ale również pozycja konkurencyjna w zakresie produktów, marketingu, dystrybucji, ceny. 
Tak jak wspomniane w business case firmy na początku artykułu, tak i teraz najważniejszy jest cel firmy, bez spójności w metodach zarządzania i realizowanej strategii, inicjatywy technologiczne nie dadzą tak wysokich korzyści.
W analizie poddajemy ocenie jak zarządzany jest przepływ informacji, w szczególności z Klientami i Dostawcami, a także w obrębie przedsiębiorstwa, pomiędzy klientami wewnętrznymi. Rekomendujemy brać pod uwagę perspektywę klienta, dla przedsiębiorstwa z branży odzieżowej kluczowy może być dedykowany panel do składania reklamacji na stronie internetowej, szybka reakcja na zgłoszenia klientów, zbieranie danych
o zadowoleniu klientów. Każdy ten element będzie miał przełożenie na obronę planów rozwojowych.

 

A co ma bardzo pozytywne przełożenie? Stosowanie systemów do zarządzania sprzedażą, magazynem
i produkcją i uproszczenie procesu składania zamówień.

 

Dlaczego poziom zarządzania w naszym badaniu nie był jednak najwyższy z wskazanych aspektów?


Wpłynęła na to dojrzałość cyfrowa produktów – odzieży roboczej. Sam w sobie produkt jest wysoce jakościowy i odporny na różnorodne czynniki zewnętrzne, jednak na moment badania nie był to produkt wykorzystujący IoT, powiązany z usługami, które wykorzystują symulację, konfigurator online dla klienta czy druk 3D. Co ważne, planowanie techniczne produktów odbywa się w aplikacjach CAD/CAM, co daje potencjał do działań!

W zmianach, poza procesem produkcji (do którego zaraz dojdziemy 😉) nie można zapominać o ludziach.

To oni będą zaangażowani w zmianę, będzie ich bezpośrednio dotykać, nie zawsze będą z niej zadowoleni. Sprawdzamy, czy istnieje program szkoleń w obrębie działu (w firmie pojawił się nawet indywidualny plan rozwoju kariery!), a także matryca kompetencji między stanowiskami. Warto tę kwestię rozważyć we wdrożeniu technologii. Firma z case study wykazała się wysoką dbałością w zbieraniu pomysłów na usprawnienia od zespołu, jednak zagrożeniem, na który mocno zwracamy uwagę firmom szukającym zmian, jest komunikacja! Nie tylko samych projektów, ale również strategii, po co, dlaczego to robimy, co będzie z nami- pracownikami, jak wprowadzimy więcej technologii? 
 

Część z podejmowanych projektów / inicjatyw przyczyni się do zwiększenia gotowości do wdrażania zmian wśród zespołu. W badaniu oceniamy te inicjatywy, a przykładowe prezentujemy na poniższej grafice. Dana zmiana może mieć negatywny (czerwony), neutralny (szary) lub pozytywny (zielony) wpływ na pracownika. Każdą z inicjatyw rozpatrujemy również w czasie, czy nastawienie może się zmieniać?
 

Czy zapomnieliśmy o produkcji? Oczywiście, że nie! Ten obszar to wisienka na torcie.

 

Zbadaliśmy proces od wejścia zamówienia, jego sposobu planowania, aż do wyjścia produktu. Często uwagę zwraca sam sposób planowania i wykorzystywane w tym zakresie możliwości systemowe. Zlecenia rejestrowane przez Sprzedaż są składane w systemie, a dział zakupów analizuje dostępność surowców, składa zamówienia
i uzupełnia terminy dostaw w arkuszu kalkulacyjnym, na tej podstawie planistka tworzy listę zleceń do realizacji, opierając się na czasie technologii i obciążeniu. System więc nie podejmuje samodzielnych decyzji dotyczących planowania, harmonogramowania ani nadawania priorytetów zleceniom. Jest to punkt, który od razu daje podstawy do automatyzacji, tak jak weryfikacja zakupu nowych maszyn pod kątem dostosowania pod technologie Przemysłu 4.0. Takie działania powinny być wpisane w proces i mogą ułatwić

 

Poniższa grafika prezentuje przebieg procesu produkcyjnego, z oznaczeniem, które procesy wybierzemy do automatyzacji w przygotowanym planie rozwoju firmy.
 

Wybór procesów do automatyzacji został przeprowadzony w oparciu o szczegółową analizę matrycy stacji roboczych z uwzględnieniem kluczowych kryteriów: stabilność, powtarzalność, wydajność przepływu, poziom automatyzacji, utrzymanie ruchu, ergonomia, infrastruktura IT, jakość. 

Wysoka ocena dla danego stanowiska oznacza, iż posiada ono wysoki potencjał do robotyzacji, więc w tym obszarze spodziewamy się największych korzyści. Wysoka ocena dla danej cechy oznacza, że jest ona czynnikiem, który daje podstawy do robotyzacji stanowiska. Na tej pod stawie wyodrębniliśmy i zaplanowaliśmy w mapie drogowej działania automatyzacji.

 

 

Dlaczego etap badania w opracowaniu mapy drogowej jest tak istotny?
Stan gotowości do automatyzacji pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii zmniejszając ryzyko nietrafionych inwestycji.

 

Poziom gotowości firmy do automatyzacji oceniliśmy jako umiarkowany. Zgodnie z założeniami konkursu zaproponowaliśmy całokształt działań (28 inicjatyw), jakie firma może wprowadzić w poszczególnych obszarach, aby wzrosła innowacyjność przedsiębiorstwa do Przemysłu 4.0. Jednak wyodrębniono część pilotażową mapy drogowej transformacji na automatyzację kluczowych operacji produkcyjnych w każdym z trzech działów tak, aby jednocześnie podnieść wydajność całego procesu, a nie tworzyć wąskich gardeł w pozostałych kluczowych obszarach. Proces wdrożenia tych elementów w pilotażu oszacowaliśmy na 12 miesięcy i wskazaliśmy konkretny harmonogram wraz z szacowanymi kosztami uruchomienia

Każda proponowana przez nas inicjatywa opiera się na celu i wyliczonej konkretnej korzyści z inwestycji, co stanowi szczegółowo rozpisany załącznik w mapie drogowej.
 

 

Jak wspólnie możemy zrealizować ten cel?


Rozpoczynając od rozmów z dostawcami, zbierając konkretne oferty, które zapewnią możliwość realizacji zaprojektowanych działań– ten krok bierzemy na siebie i na jego podstawie szacujemy Twoją korzyść oraz szanse na dofinansowanie.

 

Przygotujemy dla Ciebie konkretne zapytanie ofertowe, składające się z: opisu obecnego przebiegu procesu wraz ze zdjęciami, filmem oraz otoczeniem procesu; specyfikacją półproduktów oraz oczekiwaniami, co do procesu docelowego – jak automatyzacja ma wspierać proces.

Uruchamiamy kontakty i zbieramy oferty, które oceniamy na podstawie eksperckiej wiedzy. Możemy wesprzeć Twoją firmę na kolejnych etapach procesu ustalania warunków współpracy z dostawcą i zarządzania projektem wdrożeniowym. Jednak kompleksowy plan działania, potwierdzony przeprowadzonym badaniem, jest Twoim narzędziem do zmian!

Podsumowanie

Jakie są korzyści z badania i opracowania mapy drogowej przez ekspertów z zakresu optymalizacji procesów?
- mamy doświadczenie w branży
- dokładnie analizujemy potrzeby Twojej firmy
- otrzymujesz rekomendacje już po pierwszych obserwacjach procesów całej firmy
- przygotowujemy kompleksową dokumentację
- bierzemy udział w procesie ofertowym

 

Badanie samo w sobie jest ogromną wartością dla Twojego przedsiębiorstwa!

 

 

 


Źródło informacji: Metodyka ARC
 

Logo DATAPAX